تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

در صورتی که نیاز به برگزاری دوره یا سخنرانی دارید لطفا فرم زیر را به طور کامل و با وارد کردن دقیق اطلاعات خواسته شده پر کنید.

اطلاعات تماس از جمله، تلفن همراه، تلفن سازمان و آدرس ایمیل سازمانی را وارد نمایید.

برای تخمین قیمت و سایر شرایط برگزاری لازم است تعداد شرکت‌کنندگان رویداد شما را بدانیم.

توضیحات دقیق در مورد مخاطبان رویداد، سطح تحصیلات و رده سازمانی شرکت‌کنندگان، اهداف مورد نیاز شما از برگزاری این رویداد و توضیحات ضروری دیگر را در این قسمت بنویسید.

به کدام دوره(ها) نیاز دارید؟ توجه: دوره انتخاب رشته و شغل متناسب با تیپ شخصیتی منحصرا مخصوص مراکز آموزشی است.

قیمت پیشنهادی خودتان را وارد کنید. بدیهی است درخواست‌هایی با قیمت پیشنهادی بسیار پایین‌تر از محدوده خدمات ما، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

لطفا صبر کنید