تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

مطالب زیر بر اساس آرشیو پیتر دراکر لیست شده اند.

تصویر: پیتر دراکر کیست؟ بررسی ترجیحات شخصیتی دراکر از نظر MBTI

پیتر دراکر کیست؟ بررسی ترجیحات شخصیتی دراکر از نظر MBTI


در این مقاله قصد داریم تیپ شخصیتی یکی از بزرگان علم مدیریت که به او لقب پدر مدیریت نوین را داده‌اند با هم بررسی کنیم. پیتر دراکر (Peter Drucker)...

  • ۶
  • ۴۹۶