مطالب پیشنهادی:

سبک یادگیری تیپ‌های ISTJ و ISFJ

تیپ شخصیتی ISTJ

 

 • تقریبا ۱۲ درصد از کل جمعیت

 

 • سوال اصلی در مسیر آموزش:

آیا این موضوعات برای من کاربردی و مفید هستند؟

 

 • کلمات کلیدی:
  تاملی و منظم

 

سبک یادگیری

ISTJها ترجیح می‌دهند تا از دانسته‌هایشان در جهت کسب تجربیات و بکارگیری آنها در کاربردهای عملی استفاده کنند. اطلاعاتی مورد اعتماد این افراد است که دارای یک روند منطقی، ساختار منظم و مسیری قدم به قدم باشد.

این گروه از بچه‌ها احتیاج دارند تا از جزئیات کاری را که به آن مشغولند آگاه باشند و بدانند که این اطلاعات به چه طریقی به درد زندگی آنها می‌خورد. آنها برای فکر کردن از روش‌های خطی، منظم و بسیار سیستماتیک استفاده می‌کنند.

ISTJ ها جزئیات محورند، به جزئیات بیش از کلیات علاقمندند و با فهمیدن عینیات برانگیخته می‌شوند.

این گروه از دانش‌آموزان از تجربه کردن، انجام دادن و تمرین کردن بسیار لذت می‌یرند. آنها به اثبات‌ کردن چیزها علاقه دارند و تمرین کردن علاوه بر اینکه به آنها در تجربه کردن کاربردهای عملی کمک می‌کند، باعث می‌شود تا جزئیات اثبات‌ها نیز برایشان روشن‌تر و واضح‌تر شود. آنها در تمرکز کردن توانایی‌های ذانی دارند و می‌توانند برای مدت زمان طولانی بر روی یک موضوع متمرکز باقی بمانند. منطق و عقلانیت روند یادگیری آنها را سریعتر می‌کند خصوصا اگر این منطق و عقلانیت ناظر به یک هدف شفاف و یا یک دستاورد دلخواه باشد.

دستاوردهای شخصی، داشتن جایگاه مناسب در کلاس و به رسمیت شناخته شدن می‌توانند به  ISTJها انگیزه‌ فراوانی در مسیر یادگیری بدهد.

 

فضای یادگیری

ISTJها دوست دارند که در کلاس‌های ساختارمند حاضر باشند که شامل فعالیت‌های عملی باشد. در کنار این فضای آموزشی ساختارمند، ISTJ ها ترجیح می‌دهند که اهداف و سرفصل‌های مربوط به تمام مراحل کلاس از جمله تکالیف و ارزشیابی‌ها برایشان مشخص باشد.

این گروه از بچه‌ها جزء دسته‌ی یادگیرندگان مستقل‌اند و در محیط‌های فردی به خوبی یاد می‌گیرند و از فرصت‌های تحقیقاتی و موقعیت‌های ناظر به دنیای واقعی به خوبی استفاده می‌کنند

ISTJ ها برای معلم‌های باسواد که سطح اطلاعات بالایی دارند ارزش ویژه‌ای قائلند.

 

ISTJ ها با این روش‌های یادگیری راحت‌ترند

 • مطلع بودن از توقعاتی که از آنها در حین کار وجود دارد خصوصا مطلع بودن از اهداف و سرفصل‌ها
 • لذت بردن از فعالیت‌های عملی
 • یادگیری مستقل
 • پرداختن به جزئیات و عینیت‌ها در مقایسه با نظریه‌ها و مفاهیم کلی
 • ساختارها
 • داشتن پیشزمینه‌های ذهنی. آنها احتیاج دارند که بدانند قرار است چه چیزهایی را یادبگیرند و بخوانند.
 • مرور و خلاصه برداری
 • پژوهش و تحقیق
 • داشتن اهداف شفاف برای یادگیری
 • احتیاج به فرصت‌های آنی برای بکاربردن عملی دانسته‌های جدیدشان.

 

چیزهایی که ISTJ ها در مسیر یادگیری با آنها راحت نیستند

 • کار گروهی
 • همراهی در کنار کسانی که به آسانی تمرکزشان از بین میرود
 • نظریه‌ها، اطلاعات محض و مفاهیم کلی
 • فقدان اهداف، سرفصل‌ها و محیط آموزشی ساختارمند
 • مواجه شدن با موانع در مسیر یادگیری و بکارگیری راه حل‌هایشان
 • غافلگیری‌ها؛ انجام دادن کارها بدون آمادگی قبلی

 

اگر معلم یک ISTJ هستید

به عنوان یک معلم، برای ISTJ ها وظایف مشخصی تعیین کنید. آنها در شرایطی که یک مسئولیت مشخص و یا یک آموزه قابل بکارگیری دارند بهتر یاد می‌گیرند. برای ارائه و اثبات اطلاعات جدید از مثال‌های موجود در زندگی روزمره استفاده کنید و از مدلسازی برای تفهیم مطالب استفاده کنید.

روش آموزشتان را به نوعی طراحی کنید که دارای یک مسیر منطقی باشد. اگر دقیقا نمیدانید که روند منطقی مورد نیاز یک ISTJ چه مسیری است، از یک دوست و یا همکار با تیپ ISTJ  بخواهید به شما در این زمینه کمک کند.

ISTJها برای دسته‌بندی اطلاعاتشان به کمک احتیاج دارند.

به آنها زمان‌هایی برای تحلیل و تفکر بدهید. آنها را تشویق کنید تا از دفترهای خلاصه برداری استفاده کنند.

دقیقا همانطور که ISTJ ها به دریافت بازخوردهای جزئی نیازمندند، به شفاف بودن جزئیات تکالیف و مسیر ارزشیابی هم نیازمندند. آنها از انتقاد آزرده نمی‌شوند و برعکس انتقادات را عوامل موثری در مسیر یادگیری‌شان میدانند.

ISTJ ها نیاز دارند تا از قبل برای یادگیری آماده باشند. دقت کنید که به آنها یک تصویر کلی از اهداف و مسیر درسی بدهید.

این بچه‌ها میتوانند در گروه‌های جمعی هم یاد بگیرند، اما لازم است که این گروه‌ها بسیار منظم و کارآمد باشند. برای این گروه‌ها معیارها، قوانین و انتظارات را تعیین کنید تا به ساختمندی و بازدهی گروه کمک کنید.

دستاورد شخصی، جایگاه‌شان در جمع و پذیرفته‌شدن در گروه‌ها از جمله اتفاقاتی است که بسیار بهISTJ ها انگیزه می‌دهد.

 

اگر یک دانش‌آموز ISTJ هستید

ISTJبودن به این معناست که شما در روند یادگیری بسیار منظم و ساختارمند هستید. حتما از قبل در رابطه با اهداف، سرفصل‌ها، معیارها و توقعاتی که از شما در کار وجود دارد از معلم‌هایتان بپرسید. به دنبال دستورالعمل‌های قدم به قدم باشید، از نمودارها و دسته‌بندی‌های شماتیک برای فهمیدن بهتر اطلاعات و انتظاراتی که از شما وجود دارد استفاده کنید.

از ایده‌هایی که در بالا گفته شد برای نظم دادن به کارهای گروهی‌تان استفاده کنید. حواستان باشد که همه افراد گروه از جایگاه و وظایف‌شان در گروه مطلع باشند.

از قبل برای کارهای کلاسی و یادگرفتن مطالب آماده باشید و برای پیش‌خوانی مطالب زمان بگذارید. فکر کنید و به بررسی ابعاد مختلف مساله و تحلیل کردن اطلاعات بپردازید. دفترچه‌های خلاصه نویسی ابزارهای ارزشمندی برای انجام اینکار هستند.

راهکارهایی برای پیاده سازی اطلاعات جدیدتان بدست آورید، به دنبال کاربردها باشید و از معلم‌هایتان بخواهید که به شما برای اینکار کمک کنند.

روابط را با شکل نشان دهید تا به دسته‌بندی کردن اطلاعات‌تان کمک کند.

به این دقت کنید که چه چیزی به شما در مسیر یادگیری‌تان کمک می‌کند. به چیزهایی که به شما در این مسیر کمک می‌کنند دقت کنید.

در زمان‌هایی که اثبات‌ها و منابع توسط معلم‌هایتان برایتان فراهم نمی‌شود، خودتان به دنبال آنها برود. خصوصا حتما به دنبال منابع‌ باشید تا از درستی اطلاعات‌تان مطمئن شوید.

 

روش‌های یادگیری

 • کلاس درس                               تعامل‌ و همکاری                         رقابت
 • جزئیات محور                             ترجیح مثال‌ها                             مشارکت
 • نیازمند بازخورد                           اردوهای علمی                           مرور
 • فعالیت‌های عملی                      مشاهده                                    حل مساله
 • ساختارمندی                             زمانهایی برای تفکر و تعمق            پیش‌خوانی و پیش‌مطالعه
 • کار مستقل مدلسازی                  خودآموزی                                  دسته‌بندی اطلاعات آموخته شده
 • مشخص بودن اهداف                   داشتن سر فصل‌ها                      فعالیت‌های گروهی
 • یادگیرندگان تجربی

 

تیپ شخصیتی ISFJ

 

 • تقریبا ۱۴ درصد از کل جمعیت

 

 • سوال اصلی در مسیر آموزش:

آیا این موضوعات به من در کاری که انجام می‌دهم کمک می‌کتند؟

 

 • کلمات کلیدی:

عملگرا و منعطف

 

سبک یادگیری

ISFJ ها به وسیله بکار بستن یادگرفته‌هایشان انرژی می‌گیرند خصوصا وقتی این آموزه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این تیپ از دانش آموزها دارای توانمندی‌های ذاتی در دسته‌بندی اطلاعات جدید هستند و به آسانی می‌توانند این اطلاعات را به الگوهای واقعی تبدیل کنند. در عین حال ISFJ ها احتیاج دارند تا روابطی را که میان اطلاعات جدیدی بدست می‌آورند درک کنند و به روش‌های سیستماتیک یادگیری علاقه‌دارند.

ISFJ ها دانش‌اموزانی بسیار کنجکاو هستند که دوست دارند اطلاعات متفاوتی را از طریق منابع مختلف بدست آورند و به وسیله عمق دادن به آموزه‌هایشان شکوفا می‌شوند. به علاوه در بیاد آوردن اطلاعات قدیمی بسیار خوب عمل می‌کنند. این گروه از بچه‌ها در یادگیری و تمرکز بلند مدت بر روی مطالب بسیار خوبند.  ISFJها یادگرفتن اطلاعات واقعی و عملیاتی را به یادگرفتن نظریه‌ها ترجیح می‌دهند.

 

فضای یادگیری

ISFJ ها ترجیح میدهند که در محیط‌های آموزشی‌ای قرار بگیرند که به آنها زمان و فضای کافی برای فکر کردن را بدهد. وجود ساختار، سازمان‌یافتگی و انظباط کاری از المان‌های حیاتی و بسیار مهم برای این گروه از دانش‌آموزانند. آنها به دستور العمل‌های بسیار جزيی و اهداف و سرفصل‌های کاملا شفاف برای موفقیت نیازمندند.ISFJ ها بکار گیری تصاویر و مثال‌ها را بیشتر از بحث کردن و گفتگو کردن دوست دارند. هرچند در صورت لزوم در با هردوی این روش‌ها می‌توانند مسیر یادگیری را طی کنند. این گروه‌ از بچه‌ها از کلا‌س‌های سازمان‌یافته‌ای که در آنها یک هدف مشخص و منطقی دنبال می شود بسیار لذت می‌برند. کلاسهایی که ساختار معمولی دارند برایISFJ ها بسیار ایده‌آل هستند و با وجود همه اینها، یادگیری مستقل و خودخوان را به همه این موارد ترجیح می‌دهند.

 

ISFJ ها با این روش‌های یادگیری راحت‌ترند:

 • دانستن توقعاتی که از آنها در کارشان وجود دارد
 • احتیاج به اهداف و سرفصل‌ها
 • ترجیح روش‌های جواب تضمین‌شده و آزمایش‌ شده آموزشی
 • مشاهده کردن، گوش دادن و مطالعه
 • فکر کردن قبل از اظهار نظر کردن و تصمیم گرفتن
 • ساختارمندی و وجود اهداف شفاف و مشخص
 • اطلاعات عملی در مقایسه با اطلاعات نظری
 • یادگیری مستقل و خودخوان
 • یادگیری اطلاعات مفید و کاربردی
 • برنامه‌ریزی
 • لذت بردن از مسیر یادگیری

 

چیزهایی که ISFJ ها در مسیر یادگیری با آنها راحت نیستند:

 • بودن در مرکز توجهات
 • نبود اهداف مشخص، دستورالعمل‌ها و سرفصل‌ها
 • محیط یادگیری بدون ساختار
 • کار کردن بر روی پروژه‌ها بدون وجود برنامه ریزی
 • دستورالعمل‌هایی که فاقد روند منطقی و بدون ساختارند
 • کارهای پرجزئیات
 • هر اقدامی که در آن زمان کافی برای بررسی نتایج وجود نداشته باشد.
 • مطالعه نظریات و نبود کاربردهای عملی
 • کارگروهی
 • نعاملات شخصی زیاد
 • رهبری کردن
 • فقدان آورده و یا مزایا در مسیر یادگیری

 

اگر معلم یک ISFJ هستید:

به عنوان یک معلم برای دانش‌آموزان ISFJ کلاس‌هایی که ساختارهای مشخص و دستورالعمل‌ها، اهداف و سرفصل‌های واضح و کافی دارند درنظر بگیرید. این بچه‌ها احتیاج دارند که بدانند چه توقعاتی از آنها در حین کلاس‌ها وجود دارد.

برای آن‌ها فعالیت‌های  متفاوتی از قبیل مشارکت در گروه‌های کوچک، فعالیت کلاسی و زمان‌هایی برای یادگیری انفرادی در نظر بگیرید و در مسیر آموزش از مثال‌ها، استعاره‌ها، تصاویر و یا حتی قیاس‌ها استفاده کنید. به این گروه از دانش‌آموزانتان درباره اهمیت و نحوه استفاده از اطلاعاتی که می‌اموزند توضیح دهید. ISFJ ها به بازخوردهای شخصی – و نه در برابر جمع –  احتیاج دارند. این بازخوردها در شرایطی که یک رابطه مثبت میان معلم و دانش‌آموز برقرار است بسیار موثرتر خواهد بود. توجه داشته باشید که این رابطه مثبت در شرایطی که معلم منطقی و منظم باشد به راحتی شکل خواهد گرفت. برایISFJ ها منابع یادگیری متفاوت و خارج از چارچوب فراهم کنید. به آنها پیش نمایشی از اطلاعات و محتوای درسی ارائه کنید. این کار به ISFJ ها کمک می‌کند تا از قبل اطلاعات را در ذهنشان منظم و فرآیند دسته‌بندی کردن ‌آنها را شروع کنند. از مثال‌ها و مدلسازی‌ها استفاده کنید.

 

اگر یک دانش‌آموز ISFJ هستید:

ISFJ بودن به معنای آن است که شما دانش‌آموزی کنجکاو و یک یادگیرنده ذاتی هستید. اما این به این معنا نیست که گوشه‌ای بنشینید و منتظر این باشید که همه چیز را به راحتی و بدون تلاش کردن بدست آورید. قبل از کلاس به وسیله پیش مطالعه مطالب، خود را آماده کنید. سوال‌هایتان را برای پرسیدن در کلاس آماده و نکات اصلی را یادداشت کنید. برای خودتان اهداف آموزشی تعیین کنید. علاوه بر منابع معمول درسی، لیستی از منابع مختلف برای فهم و یادگیری عمیق‌تر تهیه کنید. در حین کلاس سوالهایتان را بپرسید. این کار در یادگیری شما بسیار موثر است. به دنبال راهکارهایی برای بکار بستن اطلاعات ودانسته‌هایتان باشید. این کار خصوصا زمانی برای شما مفید است که مجبور میشوید چیزهای نظری و موضاعات محض را یادبگیرید. از معلمتان برنامه، اهداف و سرفصل‌های روشن و مشخص بخواهید تا دقیقا بدانید که در کلاس چه توقعاتی از شما وجود دارد. زمان‌هایی را برای ملاقات حضوری با معلم‌هایتان در نظر بگیرید. سعی کنید آنها را بشناسید و به آنها تیپ یادگیری خودتان را توضبح دهید و به آنها بگوید که برای یادگیری بهتر احتیاج به تعامل نزدیک با آنها دارید.  برای فکر کردن زمان‌های کافی اختصاص دهید.  از روش‌های برنامه‌ریزی تصویری و شماتیک برای ایجاد شبکه بین آموزه‌هایتان استفاده کنید و به دنبال موضوعات و مطالب فرای چارچوب کلاس باشید.

 

روش‌های یادگیری

 • روابط علت و معلولی
 • یادگیرنده‌های کلاسی
 • همکاری و تعاون
 • بازی‌های آموزشی
 • بکارگیر احساسات
 • ترجیح دادن مثال‌ها
 • مفاهیم کلی
 • فعالیت‌های عملی
 • کار مستقر
 • ارائه دادن
 • مدل‌سازی کردن
 • تعیین اهداف و سرفصل‌ها
 • مشاهده
 • سرعت یادگیری متوسط
 • کاربردهای عملی
 • پیش خوانی و پیش‌نمایش
 • زمان برای تامل
 • تعیین سرفصل‌ها
 • دسته‌بندی اطلاعات قبلی
 • خودخوانی
 • داشتن ساختار
 • روش‌های یادگیری عرفی و معمول
 • تصاویر

 

مترجم و گردآورنده: محمودرضا امینی

[ آرسام هورداد ]

مدرس و پژوهشگر شخصیت‌شناسی و چیرگی | چیرگی یعنی خودِ منحصربه‌فردت را پیدا کنی و آن را به بهترین شکل به عالم عرضه نمایی

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *