تایپ شناسی

تایپ شناسی

مرجع آموزش تیپ‌ شناسی MBTI

مطالب زیر بر اساس آرشیو معنای زندگی و شادمانه زیستن لیست شده اند.

ادراک چیست؟

ادراک چیست؟ ✍️مسیر زندگی تو، براساس ادراکِ تو از واقعیت‌های بیرونی شکل می‌گیرد؛ نه بر اساسِ خود آن وقایع ادراک از وقایع بیرونی یعنی چگونگیِ وزن‌دهی به رویدادها. وقوع یک رویداد بیرونی از کنترل ما خارج است اما نحوه ادراک ما از آن، کاملاً در اختیار و تسلط ماست....


ما چقدر بر شرایط اطرافمان کنترل داریم؟

هنر شادمانه زیستن از این پس قصد داریم در سایت تایپ‌شناسی درباره موضوعات مهمی چون شادمانی، حال خوب، رضایت از زندگی، داشتن هدف و معنا برای زندگی بیشتر بپردازیم. از این رو در این مجموعه مقالات- که به مرور کامل‌تر می‌شود- می‌خواهیم به سراغ ایده‌های بزرگ و مفید از...