مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو رشد شخصیت و خودشناسی لیست شده اند.

تصویر: زنگ مهارت: راهکارهایی برای پرورش رفتار قاطعانه و پر جرئت

زنگ مهارت: راهکارهایی برای پرورش رفتار قاطعانه و پر جرئت


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۵ دقیقه از قسمت قبلی مبحث مهارت رفتار قاطعانه را آغاز کردیم. در مقاله پیشین سعی کردیم تعریفی از جرئت‌مندی ارائه کنیم. در...

  • ۰
  • ۶۱۰
تصویر: الگوی رفتار قاطعانه چیست؟

الگوی رفتار قاطعانه چیست؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه الگوی رفتاری قاطعانه (جرئت‌مند) به چه معنی است؟ چه نوع رفتاری از نظر شما رفتار قاطعانه است؟ آیا شما فرد قاطعی...

  • ۰
  • ۲۴۱۴
تصویر: استراتژی مناسب برای ارائه یک پیام شفاف

استراتژی مناسب برای ارائه یک پیام شفاف


از قسمت قبلی مبحثی را آغاز کردیم تحت عنوان «هنر شفاف صحبت کردن» و گفتیم در یک رابطه یا مذاکره- از هر نوعی که باشد- انتقال درست و صحیح...

  • ۳
  • ۷۷۹
تصویر: هنر شفاف صحبت کردن

هنر شفاف صحبت کردن


شفاف صحبت کردن یعنی چه؟‌ و اهمیت این موضوع در چیست؟ چرا بعضی افراد به راحتی در مورد آن چه در ذهن دارند صحبت می‌کنند و مخاطبشان را کاملا...

  • ۰
  • ۱۵۲۱