تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

آرشیو انتخابی:(انتقاد)

مطالب زیر بر اساس دسته بندی مورد نظر یا آرشیو انتخابی شما لیست شده اند

مهارت جرأت‌مندی در موقعیت‌های مختلف

مهارت جرأت‌مندی در موقعیت‌های مختلف


مهارت جرأت‌مندی تمرین جرأت‌مندی در موقعیت‌های مختلف وقتی از ما درخواستی می‌شود یا مسئولیت و وظیفه‌ای از ما طلب می‌شود یا وقتی از مورد انتقاد قرار می‌گیریم رفتار جرأت‌مندانه...

  • ۰
  • ۷۳