تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

مطالب زیر بر اساس آرشیو تیپ شخصیتی ISFJ لیست شده اند.

تصویر: مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تیپ‌های INFJ، ISFJ و ENFJ

مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تیپ‌های INFJ، ISFJ و ENFJ


زمان لازم برای مطالعه این مقاله: ۸ دقیقه از قسمت پیشین مبحثی را آغاز کردیم و در مورد احساس مسئولیت اجتماعی در تیپ‌های شخصیتی FJ صحبت کردیم. گفتیم FJها...

 • ۶
 • ۵۳۲
تصویر: برای ISFJها: چه کار کنیم که به مرز انفجار نرسیم؟

برای ISFJها: چه کار کنیم که به مرز انفجار نرسیم؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه از قسمت قبلی مبحثی را آغاز کردیم و در مورد عوامل ایجاد کنندهٔ استرس در تیپ شخصیتی ISFJ صحبت کردیم. در...

 • ۰
 • ۲۴۱
تصویر: ISFJها چه موقع به دام استرس می‌افتند؟

ISFJها چه موقع به دام استرس می‌افتند؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۵ دقیقه راهکارهای مدیریت و کنترل خشم برای تیپ شخصیتی ISFJ شاید عجیب به نظر برسد، اما گاهی اوقات ویژگی‌های مثبت و نقاط...

 • ۵
 • ۲۹۴
تصویر: آیا ISFJها زود احساساتی می‌شوند؟

آیا ISFJها زود احساساتی می‌شوند؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۷ دقیقه در قسمت‌های قبلی این مجموعه گفتیم شخصیت‌شناسی MBTI لزوما نمی‌تواند نگاهی کامل و همه‌جانبه در مورد تیپ‌ شخصیتی همه افراد به...

 • ۰
 • ۲۳۱
تصویر: خلاقیت در ISFJها چگونه نمود پیدا می‌کند؟

خلاقیت در ISFJها چگونه نمود پیدا می‌کند؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه گفتیم استفاده از ابزار شخصیت‌شناسی MBTI همیشه هم دید همه‌جانبه‌ای در مورد خصوصیات و ویژگی‌های تیپ‌های شخصیتی به ما نمی‌دهد. در...

 • ۰
 • ۲۲۵
تصویر: تیپ از زاویه‌ای دیگر: باورهای نادرست در مورد ISFJها

تیپ از زاویه‌ای دیگر: باورهای نادرست در مورد ISFJها


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه شاید همه ما مطالب کلی بسیار زیادی در مورد شخصیت‌شناسی MBTI خوانده‌ایم و با اصول و مبانی اولیه این ابزار آشنا...

 • ۰
 • ۳۲۹