تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

مطالب زیر بر اساس آرشیو تیپ شخصیتی ISFP لیست شده اند.

ده حقیقت جالب که باید در مورد ISFPها بدانید- بخش دوم

زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه از قسمت قبلی را بحثی را آغاز کردیم و بنا شد در مورد خصوصیات کلی و ویژگی‌های عمومی تیپ شخصیتی ISFP صحبت کنیم. گفتیم ISFPها نسبت به تیپ‌های شخصیتی دیگر سهمِ کمتری از محتوا را به خودشان اختصاص می‌دهند و به...


ده حقیقت جالب که باید در مورد ISFPها بدانید- بخش اول

ده حقیقت جالب که باید در مورد ISFPها بدانید زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله:‌ ۵ دقیقه اگر شادمان باشیم، اگر خوش‌خلق و آرام باشیم، اگر لبخند بزنیم و آن را میان اعضای خانواده گسترش بدهیم؛ آن وقت یک جامعهٔ خوشحال و آرام داریم که نفع آن همگانی است....