تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

مطالب زیر بر اساس آرشیو سخنرانی لیست شده اند.

آیا درون‌گرایی برای یک مدرس یا سخنران یک نقطه ضعف محسوب می‌شود؟

زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه تقسیم انرژی برای همه مدرس‌ها، معلم‌ها و سخنرانان مسئله‌ای مهم است، اما این موضوع برای مدرسین درون‌گرا اهمیت بیشتری دارد. یک مدرس یا سخنران درون‌گرا در محیطی قرار می‌گیرد که باید از مهارت‌های برون‌گرایانه خودش استفاده کند و این مسئله می‌تواند...