تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

مطالب زیر بر اساس آرشیو شهود برون‌ریز لیست شده اند.

تصویر: کارکرد شهودی برون‌ریز (Ne): دنیایی از احتمالات جذاب

کارکرد شهودی برون‌ریز (Ne): دنیایی از احتمالات جذاب


  در دو قسمت قبلی به مبحث جدید کارکردها یا همان فرایندهای ذهنی در تیپ‌شناسی عمقی پرداختیم و گفتیم یکی از بحث‌های مهم تیپ‌شناسی بحث کارکردهاست که اولین بار...

  • ۴
  • ۶۲۳