تیپ‌شناسی نوین

خودشناسی و توسعه فردی

مطالب زیر بر اساس آرشیو مشرب آرمان‌گرا لیست شده اند.

تصویر: زبان ارتباطی NFها از نظر دیوید کِرزی چگونه است؟

زبان ارتباطی NFها از نظر دیوید کِرزی چگونه است؟


مقاله زیر بخشی از کتاب ارزشمند لطفاً مرا درک کن (Please Understand Me 2) نوشته دیوید کِرزی است که در آن به توصیف زبان ارتباطی و گفتاری مشرب ایده‌آلیست...

  • ۱
  • ۴۵۸
تصویر: مشرب آرمان‌گرا (NF): راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی

مشرب آرمان‌گرا (NF): راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی


از قسمت قبلی مبحثی را آغاز کردیم و قرار شد در مورد انگیزه‌های مختلف راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی در تیپ‌های شخصیتی MBTI صحبت کنیم. ضمن اینکه قرار شد در مورد...

  • ۴
  • ۵۸۳
تصویر: مسیر رشد NFها: خودتان را مهم بدانید

مسیر رشد NFها: خودتان را مهم بدانید


مشرب ایده‌آلیست و چالش مراقبت از خود بدون احساس شرم «نه» بگویید از قسمت قبلی مبحثی را آغاز کردیم و در مورد اهمیتِ توجه به نیازهای خود در مورد...

  • ۱
  • ۲۵۹
تصویر: چگونه یک آرمان‌گرا (NF) می‌تواند کسب‌و‌کار موفقی داشته باشد؟

چگونه یک آرمان‌گرا (NF) می‌تواند کسب‌و‌کار موفقی داشته باشد؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه از مقاله قبلی بحثی را در مورد روحیات افراد آرمان‌گرا آغاز کردیم و به طور اختصاصی در مورد دیدگاه و نگرش این...

  • ۰
  • ۲۲۶
تصویر: آیا NFها می‌توانند در کسب‌و‌کار موفق باشند؟

آیا NFها می‌توانند در کسب‌و‌کار موفق باشند؟


زمان لازم برای مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه آیا آرمان‌گراها (NF) می‌توانند در کسب‌و‌کار موفق باشند؟ اگر فردی از مشرب آرمان‌گرا (NF) باشید احتمالاً در سایت‌های مختلف یا توضیحات...

  • ۷
  • ۴۴۷