تایپ شناسی

تایپ شناسی

مرجع آموزش تیپ‌ شناسی MBTI

مطالب زیر بر اساس آرشیو NT لیست شده اند.

دستورالعمل قرار ملاقات عاطفی با یک خردگرا (NT)!

نکاتی در مورد قرار ملاقات عاطفی با خردگراها (NT) زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه – خردگراها یکی از مشرب‌های مورد بحث در مدل دیوید کرسی هستند. مشرب خردگرا شامل چهار تیپ شخصیتی ENTJ, ENTP, INTJ , INTP است. ویژگی مشترک این تیپ‌ها این است که همگی...