تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

مطالب زیر بر اساس آرشیو NT لیست شده اند.

دستورالعمل قرار ملاقات عاطفی با یک خردگرا (NT)!

نکاتی در مورد قرار ملاقات عاطفی با خردگراها (NT) زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه – خردگراها یکی از مشرب‌های مورد بحث در مدل دیوید کرسی هستند. مشرب خردگرا شامل چهار تیپ شخصیتی ENTJ, ENTP, INTJ , INTP است. ویژگی مشترک این تیپ‌ها این است که همگی...