مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی لیست شده اند.

تصویر: کارگاه شخصیت‌شناسی MBTI

کارگاه شخصیت‌شناسی MBTI


کارگاه شخصیت‌ شناسی MBTI کارگاه شخصیت‌ شناسی MBTI یکی از پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین کارگاه‌های حضوری آرسام هورداد است. کارگاه MBTI در دو روز و ده ساعت برگزار می‌شود و...

  • ۰
  • ۱۲۴۸۴