تایپ‌شناسی

کوچینگ زندگی و کسب‌و‌کار

مطالب زیر بر اساس آرشیو مشرب‌های MBTI لیست شده اند.

مشرب‌های MBTI: پشتیبان‌ها (SJ) و راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی

مدتی است مبحثی را آغاز کرده‌ایم تحت عنوان راه‌اندازی کسب‌و‌کار شخصی بر اساس تیپ شخصیتی و هدفمان از این مجموعه مقالات این است که تعدادی از زمینه‌های شغلی مناسب برای راه‌اندازی یک استارتاپ یا کسب‌و‌کار شخصی را بر اساس ترجیحات شخصیتی افراد پیشنهاد کنیم. در قسمت اول این مجموعه...


دستورالعمل قرار ملاقات عاطفی با یک خردگرا (NT)!

نکاتی در مورد قرار ملاقات عاطفی با خردگراها (NT) زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه – خردگراها یکی از مشرب‌های مورد بحث در مدل دیوید کرسی هستند. مشرب خردگرا شامل چهار تیپ شخصیتی ENTJ, ENTP, INTJ , INTP است. ویژگی مشترک این تیپ‌ها این است که همگی...