مطالب پیشنهادی:

تصویر: رابطه جنسی و تیپ‌های شخصیتی

رابطه جنسی و تیپ‌های شخصیتی


  MBTI و رابطه جنسی   برای آرمان‌گراها (ENFJ-ENFP-INFJ-INFP) رابطه جنسی یک فعالیت «عاطفی» است این مسئله تماماً یعنی برقراری ارتباط در ‌عمیق‌ترین سطح ممکن. رابطه جنسی برای آرمان‌گراها...

  • ۱۰
  • ۶۷۸۱۶