مطالب پیشنهادی:

تصویر: ۱۰ ضرورت شغلی با دانا دانینگ: چقدر مسئولیت‌پذیر هستید؟ (همراه با تست)

۱۰ ضرورت شغلی با دانا دانینگ: چقدر مسئولیت‌پذیر هستید؟ (همراه با تست)


در ادامه بازخوانی کتاب «ده ضرورت شغلی» نوشته دانا دانینگ در این مقاله می‌خواهیم بحث را ادامه دهیم. با توجه به پیوستگی مطالب پیشنهاد جدی ما این است که...

 • ۲
 • ۱۳۰۵
تصویر: ۱۰ ضرورت شغلی با دانا دانینگ: خودت را مسئول بدان!

۱۰ ضرورت شغلی با دانا دانینگ: خودت را مسئول بدان!


در رأس بایستید و خودتان را مسئول بدانید در قسمت‌های قبلی به بازخوانی بخش‌هایی از کتاب «ده ضرورت شغلی» نوشته دانا دانینگ پرداختیم و درباره مدیریت استرس و عوامل...

 • ۰
 • ۸۷۷
تصویر: تیپ‌های تحلیل‌گر و مشاور چه موقع دچار استرس می‌شوند؟

تیپ‌های تحلیل‌گر و مشاور چه موقع دچار استرس می‌شوند؟


در مجموعه مقالات استعداد قالب تیپ‌های شخصیتی به ویژگی‌ها و خصوصیات‌های بارز هر تیپ بر اساس مدل Donna Dunning می‌پردازیم. بخشی از مباحث هم به بررسی حالت‌های مختلف استرس...

 • ۴
 • ۴۱۰۵
تصویر: عوامل استرس‌زا در تیپ‌های کمال‌گرا و متفکر

عوامل استرس‌زا در تیپ‌های کمال‌گرا و متفکر


تیپ‌های کمال‌گرا (تیپ‌های شخصیتی ISTJ و ISFJ) قبل از هر چیز لطفاً به این نکته توجه کنید:‌ عنوان کمال‌گرا در مورد این دو تیپ به این معنی نیست که...

 • ۶
 • ۳۲۲۸
تصویر: مدیریت استرس و تقویت اعتماد به نفس از دید Donna Dunning

مدیریت استرس و تقویت اعتماد به نفس از دید Donna Dunning


راهکارهای مدیریت استرس از دید دانا دانینگ هر زمانی که این فرصت را به دست آوردید سعی کنید به طور مستقیم با عواملِ ایجاد استرستان روبه‌رو شوید و برای...

 • ۰
 • ۹۰۱
تصویر: چالش‌های احتمالی هر تیپ در محل کار- عمل‌گراها و جستجوگرها

چالش‌های احتمالی هر تیپ در محل کار- عمل‌گراها و جستجوگرها


زمین بازی من کجاست؟ مراقب کدام چالش‌ها باشم؟ همه تیپ‌های شخصیتی می‌توانند ذهنیتشان را رشد دهند. هر کدام از تیپ‌های شخصیتی نقاط قوت و ضعف مشخصی دارند که از...

 • ۹
 • ۱۵۵۳
تصویر: تیپ‌های کمک‌رسان و کمال‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟

تیپ‌های کمک‌رسان و کمال‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟


در ادامه مجموعه مقالاتی که در خصوص نحوه یافتن استعدادهای غالب تیپ‌های شخصیتی در سایت تیپ‌شناسی نوین منتشر کردیم، در این قسمت می‌خواهیم به تیپ‌های کمک‌رسان بپردازیم. در قسمت‌های...

 • ۰
 • ۲۳۳۹
تصویر: شناسایی استعدادها: تیپ‌های هدف‌گرا

شناسایی استعدادها: تیپ‌های هدف‌گرا


مدتی است در سایت تیپ‌شناسی نوین مبحثی را آغاز کرده‌ایم در رابطه با اینکه چطور استعدادهای اصلی خودمان را بشناسیم (+) و در این راه MBTI چه کمکی به...

 • ۶
 • ۲۸۱۶