مطالب پیشنهادی:

سبک یادگیری تیپ‌های ISTP و INTP

تیپ شخصیتی ISTP

 

 • تقریبا ۴ درصد از کل جمعیت

 

 • سوال اصلی در مسیر آموزش:

چیزها چطور کار می‌کنند؟

 

 • کلمات کلیدی :

تحلیلگر و عملگرا

 

سبک یادگیری

چیزی کهISTP ها بیش از هر مساله دیگر در آموزش به آن علاقمندند، استفاده از اطلاعات برای رسیدن به اهداف‌شان و سر درآوردن از نحوه کارکردن چیزهاست و بهترین روش یادگیری برای آنها کاربردهای عملی و در لحظه است. در عین حال، ISTPها دانش‌آموزانی مستقل و خودآموز هستند و به چالش‌ها و حل مساله‌های یپیچیده علاقمندند.ISTP ها به واکاوی در جزئیات و پرداختن به توالی اطلاعات علاقمندند و روش‌های آموزشی منطقی و خطی را بسیار دوست دارند.

ISTP ها در بکار بستن آموخته‌هایشان در موقعیت‌هایی که در آن هستند بسیار سریع عمل می‌کنند و خودشان را تا زمانی که به تسلط و چیرگی کامل نسبت به موضوعات برسند، وقف یادگیری آن موضوع می‌کنند و در این مسیر بسیار نسبت به خود منتقد و سختگیرند.

میل به آموختن و استفاده فعالانه و لحظه‌ای از این آموخته‌ها یک محرک مهم برای این گروه از بچه‌هاست.

 

فضای یادگیری

ISTPها به یک محیط یادگیری فعال و با پویایی کارهای عملی نیازمندند، پرداختن به جزئیات و کارکردن انفرادی را دوست دارند و در عین حال به دستورالعمل‌های واضح و روشن نیازمندند. گروه‌های کوچک و فعالیت‌های دونفره می‌تواند برای ISTP ها موثر باشند، هرچند آنها کار و یادگیر انفرادی را به فعالیت‌های گروهی ترجیح می‌دهند.

این دانش‌آموزان به فرصت‌هایی برای پرسیدن سوال‌هایشان و فضایی برای انجام فعالیت‌های متنوع در طول کلاس احتیاج دارند. آنها پژوهشگرانی پربازده و پر دستاورندند.

 

ISTP ها با این روش‌های یادگیری راحت‌ترند

 • مشاهده
 • یادگیری انفرادی
 • برقراری ارتباط بین آموخته‌ها
 • تفکر
 • تجربه‌های حسی و کارکردهای عملی
 • مرور کردن آموخته‌ها
 • موضوعات عینی و ملموس در مقابل نظریه‌ها و اطلاعات انتزاعی

 

چیزهایی که ISTP ها در مسیر یادگیری با آنها راحت نیستند

 • شرکت در کارهای گروهی
 • بودن در مرکز توجهات
 •  ایجاد روابط بین فردی
 • نظریه‌ها و آموخته‌های انتزاعی
 • فقدان کاربرد آنی برای آموخته‌هایشان
 • مشخص نبودن اهداف و دستورالعمل‌های آموزشی
 • استدلال‌ها و گفتگوهای بی‌هدف

 

اگر معلم یک ISTP هستید

ISTP ها دوست دارند تا از یک معلم بسیار باسواد یادبگیرند و این نوع معلم‌ها را به معلم‌هایی که در تعاملات بین فردی قدرتمند هستند ترجیح میدهند.

برای آنها مثال‌هایی از زندگی واقعی بزنید.

به آنها فرصت‌هایی برای طبقه‌بندی اطلاعاتشان بدهید و آنها را در این راسته تشویق کنید. هرچه این گروه از بچه‌ها بتوانند ارتباطات بیشتر بین آموخته‌هایشان کشف کنند، بیشتر قادر خواهند بود تا این آموخته‌ها را به خاطر بسپارند.

فرصت‌هایی برای مواجهه با چالش‌ها و حل مساله‌ برای آنها محیا کنید.

ISTPها به زمان‌هایی برای پرسش و پاسخ در حین کلاس نیازمندند. روحیه پرسشگری آنها را تشویق کنید و نسبت به سوالاتشان با احترام برخورد کنید.

به آنها زمانهایی برای تفکر بدهید.

 

اگر یک دانش‌آموز ISTP هستید

به عنوان یکISTP شما یک دانش‌آموز با استعداد هستید که به دنبال تسلط و چیره‌شدن بر موضوعات‌اید. در کنار آن به دنبال یافتن راهکارهایی برای بکار بستن این موضوعات و آموزه‌ها در دنیای واقعی باشید.

برای تفکر در رابطه با مساله‌ها زمان بگذارید و راهکارهایتان را برای طبقه‌بندی کردن و اطلاعات منظم کنید.

آموخته‌هایتان را منظم کنید و تا آنجا که نیاز است از نمودارها،  مشخص کردن اهداف و دفترچه‌های برنامه‌ریزی استفاده کنید.

چالش‌های شخصیی خودتان را داشته باشید. منتظر معلم‌هایتان نباشید تا برایتان مساله‌ها و چالش‌های جدید خلق کنند. اینکار ممکن است موجب دلسردی شما شود.

دربرابر دیگران صبور باشید و به افراد وقت بدهید. خصوصا در برابر معلم‌هایی که با سوادند اما توانایی کافی برای انتقال این سواد و آگاهی را ندارند.

سعی کنید هر از گاهی با معلم‌هایتان صحبت کنید و از آنها بخواهید اهداف کلاس را تعیین کنند.

 

روش‌های یادگیری

 • یادگیری فعالانه
 • ارزیابی و شناسایی
 • روابط علت و معلولی
 • دانش‌آموزان کلاسی
 • تعامل نزدیک با معلم
 • یادگیری تجربی
 • سفرهای‌علمی
 • فعالیت‌های عملی
 • راهکارهای خلاقانه
 • کارانفرادی
 • مدلسازی
 • اهداف
 • مشاهدات
 • سرعت یادگیری متوسط
 • همکاری تیمی
 • کاربردهای عملی
 • پیشخوانی و پیش مطالعه
 • حل مساله
 • زمان برای تفکر
 • روابط و الگوها
 • مرور
 • سرفصل‌ها
 • طبقه‌بندی اطلاعات قبلی
 • خود‌آموزی
 • فعالیت‌ها تیمی
 • تصاویر

 

تیپ شخصیتی INTP

 

 • تقریبا ۳.۳ درصد از کل جمعیت

 

 • سوال اصلی در مسیر آموزش:

چیزها چطور ساخته می‌شوند؟

 

 • کلمات کلیدی :

تحلیلگر و منتقد

 

سبک یادگیری

INTPها به راحتی می‌توانند اطلاعات پیچیده و درهمتنیده را درک کنند و به همانگونه که در ترکیب کردن مفاهیم و دانسته‌های مفهومی خوب هستند، در درک و ترکیب کردن موضوعات عملی هم خوب عمل می‌کنند.

آنها برای یادگیری به دنبال نظریه‌ها می‌گردند، اطلاعات و تحلیل‌های عمیق را ترجیح می‌دهند و به سرعت می توانند بین اطلاعات نظری‌ای که در کلاس یاد می‌گیرند و کاربرد این اطلاعات در دنیای واقعی رابطه برقرار کنند.

این افراد دارای ذهن‌های منطقی و تحلیلگری هستند که به حل کردن مساله‌ها و معماها علاقمند است، پژوهش و تحقیق را دوست دارند و از یادگرفتن لذت می‌برند. در کنار همه اینها به توضیح دادن دانسته‌هایشان و رائه دادن تسلطی که از طریق پرسشگری بدست می‌آوردند، علاقمندند.

INTPها گره‌گشای معماها و مساله‌ها هستند و به وسیله ایده‌های تازه، تمرکز بر روی کاربردی کردن مفاهیم انتزاعی و دقیق شدن در الگوهایی که در آنها بخشی از جزئیات نادیده گرفته شده‌اند، هیجانزده و برانگیخته می‌شوند.

 

فضای یادگیری

این افراد در محیط‌های منعطف و بدون چارچوبی که اجازه استقلال عمل کافی را به آنها می‌دهد بسیار خوب عمل می‌کنند. بعلاوه آنها یادگرفتن در تنهایی  را که – ویژگی مشترک درونگرایان است – به بودن در جمع و یادگرفتن گروهی ترجیح می‌دهند. بعلاوه آنها در مسیر یادگیری به طرح‌ها و نمای‌های کلی علاقه بیشتری دارند.

INTPها در موقعیت‌های آموزشی که آزمایش‌گری، کاوشگری و سوال پرسیدن آنها را به کار میگیرد، دارای قابلیت‌های ذاتی چشمگیری هستند. آنها از پرداختن به کارهای خلاقانه و واقعی لذت می‌برند.

INTPها تنهایی کار کردن را به کار گروهی ترجیح می‌دهند هرچند قادرند در مواقع ضروری به عنوان عضوی از یک تیم کوچک به تعامل با باقی افراد بپردازند. همچنین آنها به مباحثه و طوفان‌های فکری گرایش و رغبتی درونی دارند.

 

INTP ها با این روش‌های یادگیری راحت‌ترند

 • یادگرفتن نظریه‌ها
 • کار کردن انفرادی
 • خواندن و مطالعه کردن
 • بازخورد دادن
 • دقت کردن به الگوها و ایجاد ارتباط بین آنها
 • خلاقیت و الهام گرفتن
 • حل کردن مساله‌ها و داشتن چالش‌های جدید
 • گوش کردن و مشاهده کردن
 • طوفان ذهنی و خلق ایده‌ها
 • محیط یادگیری بدون چارچوب

 

چیزهایی که INTP ها در مسیر یادگیری با آنها راحت نیستند

 • محیط‌های یادگیری چارچوب‌مند که خلاقیت و اصیل بودن‌ها را محدود می‌کند
 • محیط‌های روتین و تکراری
 • خلاصه کردن چیزها
 • دستورالعمل‌های قدم به قدم که فضایی برای تصورات خلاقانه نمی‌دهند
 • جزئیات
 • بودن در مرکز توجهات
 • تمرکز بیش از اندازه به جزئیات، واقعیت‌های عینی و آمار و ارقام

 

اگر معلم یک INTP هستید

به عنوان یک معلم بهINTP ها کمک کنید تا بین دانسته‌هایشان در کلاس و دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند و به دنبال پیدا کردن اطلاعات عملی از دانسته‌های فعلی‌شان باشند.

آنها از وقت تلف کردن بدشان می‌اید، حواستان باشد که برای تکالیف و فعالیت‌های کلاسی آنها زمانبندی‌هایی را درنظر بگیرید که فواصل زمانی میان آنها حداقل باشد.

آنها در روابط بین فردی‌شان برای معلم‌هایی که به منطق قدرتمند مجهزند بسیار احترام قائلند.

تشویق‌شان کنید که به گروه‌ها ملحق شوند و کارهای تیمی انجام دهند. این تعامل گروهی برای آنها داری ثمرات و نتایج خوبی است اما درنظر داشته باشید که ممکن است آنها برای نقش آفرینی در این گروه‌ها احتیاج به انگیزه‌های شخصی دارند.

در طول کلاس زمانهایی را برای پرسش و پاسخ در نظر بگیرید تاINTP  ها فرصت مطرح کردن سوالهایشان را در جمع داشته باشند. البته توجه داشته باشید کهINTP ها درونگرا هستند و بودن در مرکز توجه را دوست ندارند و ممکن است تا یک زمان مشخص به پرسش و پاسخ اختصاص نداده باشید، سوالهایشان را نپرسند و این امر منجر به تکمیل نشدن و ایجاد نقص در فرآیند یادگیری آنها می‌شود.

 

اگر یک دانش‌آموز INTP هستید

به عنوان یکINTP  شما دوست دارید کارهایتان را به تنهایی انجام بدهید و از خلوت کردن لذت می‌برید. اما اهمیت کارگروهی را که می‌تواند برای شما آورده‌های بسیار مهمی داشته باشد را فراموش نکنید. اعضای گروهتان را بشناسید و به آنها احترام بگذارید.

برای وقت‌های بیکاری در کلاس، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را برای خود کنار بگذارید تا در طول این زمانهای اتلافی خودتان را سرگرم کنید. این به شما در مسیر یادگیری کمک می‌کند و باعث می‌شود تا در مدت این زمان‌ها دچار کلافگی‌هایی که فرآیند یادگیری شما را در ادامه کلاس مختل میکند نشوید.

از روش‌های مختلفی برای ایجاد طوفان ذهنی و خلق ایده‌ها استفاده کنید.

در حین درس سوال‌هایتان را یادداشت کنید و از معلم‌تان بخواهید که در طول کلاس زمانهایی را برای پرسش و پاسخ در نظر بگیرد.

به دنبال کاربرد برای چیزهای تازه‌ای که یاد می‌گیرید باشید.

 

روش‌های یادگیری

 • ارزیابی و شناسایی
 • گفتگو کردن
 • یادگیری تجربی
 • پرداختن به مفاهیم کلی
 • راهکارهای خلاقانه
 • کار انفرادی
 • مشخص بودن اهداف و مقاصد
 • مشاهده
 • سرعت یادگیری آرام
 • حل مساله و معما
 • فرصت داشتن برای بازخورد دادن
 • کشف روابط و الگوها
 • راهکارها و دستورالعمل‌های منحصر به فرد و شخصی
 • فعالیت‌های آموزشی خارج از چارچوب

 

مترجم و گردآورنده: محمودرضا امینی

[ آرسام هورداد ]

مدرس و پژوهشگر شخصیت‌شناسی و چیرگی | چیرگی یعنی خودِ منحصربه‌فردت را پیدا کنی و آن را به بهترین شکل به عالم عرضه نمایی

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ دیدگاه

 • ایدا گفت:

  سلام وقت بخیر
  من احتمالا یک intp هستم خیلی مرتبط بود مخصوصا آن قسمتی که بعد از کلاس مدام به درس فکر می کردم و وقت های استراحت به دنبال چیز هایی بودم که در ذهنم با هم جور نبود یا اینکه فکری بذهنم میرسید و بهش فکر می کردم در زمان استراحت یا اینکه برای یادگیری همیشه به طور منفرد سعی می کردم یاد بگیرم و عاشق حل مسائل به تنهایی بودم و واقعا تکالیف در دوران مدرسه بیزار بودم.مگر اینکه ریاضی بود آن قسمت هایی که مسائل خیلی سخت بود و میتونستم واقعا چالش عالی داشته باشم.اما یک چیزی که به نظر من با درونگرایی جور نیست این بود که من برای پرسیدن سوال هام مصر بودم وهنوز هم هستم.و کار گروهی زیاد برای من سخت نیست و من نظراتم را بیان می کنم اما زمان های تنهایی واقعا برای من مهم هستند.
  آیا ممکن هست که من یک برونگرا باشم؟