مطالب پیشنهادی:

تصویر: کارکرد فکری برون‌ریز (Te): نظم منطقی در دنیای بیرون

کارکرد فکری برون‌ریز (Te): نظم منطقی در دنیای بیرون


کارکردهای یونگ: کارکرد فکری برون‌ریز در ادامه بحث کارکردهای تیپ‌های شخصیتی در این قسمت می‌خواهیم بحث را پیگیری کنیم و درباره کارکرد فکری برون‌ریز (Te) صحبت کنیم. اگر پیگیر...

  • ۷
  • ۵۱۰۱
تصویر: MBTI پیشرفته: نقش کارکرد کمکی در رشد شخصیت

MBTI پیشرفته: نقش کارکرد کمکی در رشد شخصیت


  نظریه کارکردهای کارل گوستاو یونگ کارکرد کمکی: کلید رشد، شناخت هویت و معنای زندگی همان‌طور که احتمالاً می‌دانید کارکرد غالب برای هر تیپ شخصیتی نقش اصلی را بازی...

  • ۳
  • ۴۵۲۸
تصویر: کارکرد شهود درون‌ریز (Ni): یک نقشه ذهنی جامع

کارکرد شهود درون‌ریز (Ni): یک نقشه ذهنی جامع


  در سه قسمت گذشته بحث درباره کارکردهای ذهنی را ادامه دادیم و درباره کارکردهای حسی برون‌ریز، حسی درون‌ریز و شهودی برون‌ریز صحبت کردیم. در این مقاله می‌خواهیم این...

  • ۳
  • ۶۷۰۲