مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو تیپ‌های شخصیتی MBTI لیست شده اند.

تصویر: تیپ شخصیتی INTP و رفتار منفعل-پرخاشگر

تیپ شخصیتی INTP و رفتار منفعل-پرخاشگر


  زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه از قسمت قبلی بحثی را آغاز کردیم و در مورد ویژگی‌ها و خصوصیات تیپ شخصیتی INTP صحبت کردیم. گفتیم از...

 • ۴۴
 • ۷۹۲۱
تصویر: چه موقع INTPها باعث تعجب دیگران می‌شوند؟

چه موقع INTPها باعث تعجب دیگران می‌شوند؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۵ دقیقه تیپ از زاویه‌ای دیگر: ویژگی‌هایی از INTPها که ممکن است برای دیگران عجیب باشد در میان تیپ‌های شخصیتی شانزده‌گانه MBTI، تیپ...

 • ۳۳
 • ۹۵۶۱
تصویر: مدیریت اختلاف در روابط برای تیپ شخصیتی INFJ

مدیریت اختلاف در روابط برای تیپ شخصیتی INFJ


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه در قسمت پیشین دو عامل ایجاد کننده استرس در تیپ شخصیتی INFJ را بررسی کردیم. گفتیم توجه زیاد به جزئیاتِ آنی و برون‌گرایی...

 • ۱
 • ۲۲۷۸
تصویر: INFJها چگونه باید جزئیات را مدیریت کنند؟

INFJها چگونه باید جزئیات را مدیریت کنند؟


زمان لازم برای مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه در قسمت قبلی مبحثی را آغاز کردیم تحت عنوان عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ شخصیتی INFJ. البته بخش عمده مقاله...

 • ۳
 • ۲۲۴۲
تصویر: چهار عامل ایجاد کننده استرس در INFJها و روش‌های مقابله با آن‌ها

چهار عامل ایجاد کننده استرس در INFJها و روش‌های مقابله با آن‌ها


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۵ دقیقه در این قسمت از مجموعه مقالات «تیپ از زاویه‌ای دیگر» قصد داریم در مورد تیپ شخصیتی INFJ صحبت کنیم. کمی دقیق‌تر...

 • ۶
 • ۳۸۰۳
تصویر: تیپ شخصیتی ENFP و روش‌هایی برای کنترل رفتار تکانشی

تیپ شخصیتی ENFP و روش‌هایی برای کنترل رفتار تکانشی


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه ۱. ذهن آگاهی را تمرین کنید یکی از راهکارهای اثربخش برای کنترل تکانشگری پرورش مهارت ذهن آگاهی (mindfulness) است. ذهن آگاهی...

 • ۰
 • ۱۹۹۴
تصویر: راهکارهای پرورش عمل‌گرایی در تیپ‌های (IN)- قسمت دوم

راهکارهای پرورش عمل‌گرایی در تیپ‌های (IN)- قسمت دوم


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۵ دقیقه از قسمت قبلی مبحثی را آغاز کردیم و در مورد دلایل ضعف عمل‌گرایی در تیپ‌های درون‌گرای شهودی (IN) صحبت کردیم. منظور...

 • ۵
 • ۳۳۷۸
تصویر: رفتار تکانشی چیست و چه ارتباطی با تیپ شخصیتی دارد؟

رفتار تکانشی چیست و چه ارتباطی با تیپ شخصیتی دارد؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه توضیح رفتار تکانشی با یک مثال رفتارها و واکنش‌های تکانشی همیشه هم بد و مخرب نیستند. عمل کردن بر اساس تکانش...

 • ۰
 • ۸۰۷۸
تصویر: پرورش عمل‌گرایی در تیپ‌های درون‌گرای شهودی (IN)

پرورش عمل‌گرایی در تیپ‌های درون‌گرای شهودی (IN)


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه در مجموعه مقالات «تیپ از زاویه‌ای دیگر» قرار است نگاهی دقیق‌تر به تیپ‌های شخصیتی داشته باشیم و اختصاصا روی یکی از...

 • ۷
 • ۴۸۶۲
تصویر: آیا ISFJها زود احساساتی می‌شوند؟

آیا ISFJها زود احساساتی می‌شوند؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۷ دقیقه در قسمت‌های قبلی این مجموعه گفتیم شخصیت‌شناسی MBTI لزوما نمی‌تواند نگاهی کامل و همه‌جانبه در مورد تیپ‌ شخصیتی همه افراد به...

 • ۰
 • ۱۰۹۸
تصویر: خلاقیت در ISFJها چگونه نمود پیدا می‌کند؟

خلاقیت در ISFJها چگونه نمود پیدا می‌کند؟


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۶ دقیقه گفتیم استفاده از ابزار شخصیت‌شناسی MBTI همیشه هم دید همه‌جانبه‌ای در مورد خصوصیات و ویژگی‌های تیپ‌های شخصیتی به ما نمی‌دهد. در...

 • ۰
 • ۱۳۶۴
تصویر: تیپ از زاویه‌ای دیگر: باورهای نادرست در مورد ISFJها

تیپ از زاویه‌ای دیگر: باورهای نادرست در مورد ISFJها


زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه شاید همه ما مطالب کلی بسیار زیادی در مورد شخصیت‌شناسی MBTI خوانده‌ایم و با اصول و مبانی اولیه این ابزار آشنا...

 • ۰
 • ۱۷۱۴